Dominik Alois Marek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Dominik Alois Marek O.P. (24. ledna 1917, Štramberk, Rakousko-Uhersko - 6. ledna 2013, Olomouc, Česká republika) byl český katolický kněz a člen dominikánského řádu. Jako téměř jedinému se mu podařilo ukrýt před pronásledováním katolické Církve a příslušníků řeholních řádů v Československu padesátých let.

Život

Narodil se 24. ledna 1917 ve Štramberku na Moravě. Absolvoval gymnázium v Příboře a duchovenskou formaci v klášteře v Olomouci. Do noviciátu vstoupil v září 1936, slavné sliby složil v září 1941, v červnu 1942 přijal kněžské svěcení a až do dokončení studií v roce 1944 zůstal v Olomouci. Na konci války a krátce poté, žil jako člen pražského dominikánského konventu. V letech 1945 - 1950 pracoval jako ekonom olomouckého konventu. Zázračným způsobem se mu podařilo vyhnout zatýkání a internaci řeholníků 28. března 1950 a celých deset let se ukrýval u známých na půdě. Po amnestii v roce 1960 vyšel z úkrytu a jelikož nezískal státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, pracoval jako soustružník v podniku Tatra Kopřivnice. I tak se však nevyhnul zatčení v roce 1961, kdy byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za podvracení republiky (amnestován v květnu 1962). Roku 1968 se vrátil zpět do Olomouce, kde byl jmenován tajemníkem teologické fakulty. Po zániku fakulty v roce 1974 pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1977 jako vrátný na Dopravních stavbách. Roku 1979 se mu podařilo získat státní souhlas pro výkon duchovenské činnosti na Svatém Kopečku u Olomouce, kde pak působil do roku 1990. V letech 1990 - 2007 působil jako výpomocný duchovní při kostele sv. Kateřiny a u Milosrdných sester sv. Kříže v arcibiskupské rezidenci. Po úplné obnově olomouckého kláštera se vrátil do dominikánského konventu, kde zůstal po zbytek svého života. Po dlouhé nemoci odešel z tohoto světa k Pánu 6. ledna 2013 ve věku nedožitých 96. let.


Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje