Dialog s Židem Tryfonem

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Dialog s Židem Tryfonem je apologii svatého Justina, která je vyjímečná tím, že se nesnaží vést dialog s pohany, ale s Židy. Jedná se o třetí a nejspíš i poslední Justinův spis, který po stránce rozsahu nejhutnější (142 kapitol).

Justin vedl rozhovor se vzdělaným Židem Tryfonem (jméno Tryfon je možná poukazem na Tarfona, který byl známým rabínem zmiňovaným v Mišně), na kterém je na první pohled viditelná zdvořilost i úsměv vzhledem k tomu,že dotyční diskutují se vzájemně obohacují o své zkušenosti, hovoří o sobě navzájem, svých názorech a existenciálních hodnotách. Základní částí dialogu jsou kapitoly 9 - 47, kde se popisuje vztah křesťanské víry ke Starému zákonu - ten měl jen dočasnou autoritu, protože pro Židy, ale i celé lidstvo platí Nový zákon. Starozákonní spisy však je třeba i nadále vykládat ve světle Nového zákona a evangelií a brát jej vážně. Z toho důvodu Justin se neustále odvolává na autoritu proroků a toho, co řekli o mesiáši a srovnává dotyčná poselství se skutečností Kristova vykupitelského díla.

Další podstatnou věcí je otázka víry v Boha. Není jen Bůh, kterého nikdy nikdo neviděl, ale také Kristus sám je Bůh v jednotě s Otcem. Pravým Božím lidem nyní nejsou již jen Židé, ale nová Izrael = křesťané.

Související články

Osobní nástroje