Daniel Solis

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Lic. Daniel Solis, LL.M (* 24. května 1968, Praha, ČSSR) je český politolog, právní ekonom, vysokoškolský učitel, politik, publicista a lidskoprávní aktivista. Znám je především jako výrazný podněcovatel kritiky vůči Danielu Hermanovi, u kterého opakovaně dokazoval, že v minulosti podpořil činnost syrské teroristické organizace "Lidoví mudžahedíni" tím, že usiloval o její odepsání z evropského registru teroristických organizaci a Tomáši Halíkovi, u kterého chtěl na základě podkladů, které v roce 2012 zveřejnil Jiří Stodola, docílit šetření udělování dotací přes odbornou vědeckou publikační činnost (RIV). Jako politik je znám jako někdejší člen Strany zelených, následně Demokratické strany zelených. Roku 2013 kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny za politickou iniciativu Jany Bobošíkové Hlavu vzhůru!. V únoru 2014 oznámil svou kandidaturu za novou politickou stranu Ne Bruselu - Národní demokracie.[1] Ve volbách se ale opětovně neprosadil, protože strana získala pouhých 0,46% všech odevzdaných hlasů.[2]

Obsah

Životopis

Narodil se 24. května 1968. V roce 1982 uprchl se svými rodiči do emigrace. Žil nejprve v Rakousku a následně v Belgii, kde studoval v letech 1988 - 1992 obory politologie, sociologie a mezinárodní vztahy na Vrije Univeristeit Bruxelles. Roku 1993 tam obdržel postgraduální diplom z mezinárodního a evropského práva (LL.M). Po studiích absolvoval stáž v Evropské komisi na DG 1 a specializovaný kurz evropského práva a lidských práv v Evropě na letní akademii Evropského Univerzitního Institutu ve Florencii. Nějakou dobu pracoval jako firemní poradce v konzultační firmě ve Vídni se zaměřením na odbornou přípravu firem před vstupem Rakouska do Evropské unie (1995). Od konce roku 1994 tuto firmu zastupoval v Praze. V tomto oboru pak pracoval ve spolupráci britskou poradenskou firmou a následně pak již jen samostatně především v oblasti obchodu, gastronomie a kultury. Spolupracoval mj. i na servisní výrobě zahraničních audiovizuálních děl jako především jako producent, tlumočník, koordinátor nebo jako asistent režie. Několik let vyučoval na VŠE v Praze, kde učil kromě předmětu Mezinárodní právo také volitelný předmět Konspirační teorie. Kromě toho působí také jako lektor na VŠMVV, kde vyučoval předměty komparativní politologii a konspirační teorie. Je poradcem místostarosty Prahy 5.

Od poloviny devadesátých let se výrazně začal zajímat o ekologii. V letech 1996 - 2000 pravidelně a dlouhodobě navštěvoval Jižní Ameriku, kde se jako dobrovolník angažoval v ekologických a zdravotních programech zaměřených na ochranu deštného pralesa a důstojné životní podmínky lidí, kteří v něm žijí.

Do politiky poprvé vstoupil v roce 1989, když se mu po účasti na okupaci velvyslanectví českými emigranty ve Vídni podařilo dostat počátkem prosince 1989 do Prahy a přidat se aktivitám Sametové revoluce. V letech 1990 - 1992 byl mluvčím Občanského fóra Brusel a dopisovatelem deníku Svobodné slovo, které bylo akreditované u Evropské komise a v Evropském parlamentu a zároveň byl zahraničním dopisovatelem, který Československo informoval o dění v Evropském hospodářském společenství a následně Evropské unii. Po návratu do ČR se rozhodl podpořit jako publicista nezávislá média. Nejdříve publikoval v zahraničním vysílači Strany zelených. Podpořil v počátcích vydávání publicistického občasníku Czech Free Press, u kterého však vyšlo jen nulté číslo a pak se celá koncepce přenesla na internet.

Byl členem Strany zelených a členem zahraniční odborné sekce strany. Působil jako asistent poslankyně Olgy Zubové. Po rozporech s Bursíkovským vedením odešel společně s ní ze strany a spoluzaložil Demokratickou stranu zelených, za kterou kandidoval v roce 2006 do zastupitelstva Prahy 1 a v roce 2009 do Evropského parlamentu. Roku 2010 kandidoval v komunálních volbách ve společné kandidátce SPOZ a DSZ a za DSZ ve volbách do senátu[3] (obojí neúspěšně). Roku 2013 kandidoval v předčasných volbách za politické hnutí Hlavu vzhůru.[4]

Jako jeden z mála český publicistů navštívil v roce 2013 Sýrii, aby zjistil, co se tam skutečně děje. Česká média včetně České televize jej však i přesto nadále ignorují a vůbec se nechtějí zajímat o fakta, která odtamtud přinesl.[5][6] Po svém návratu poukázal mj. také na stále rostoucí pronásledování křesťanů, které jde již né jen do desítek, ale do tisíců.[7]

Postoje a aktivity

Myšlenkově je pacifistou, podporovatelem ekologie a boje za lidská práva.

Zpočátku byl ještě jako student podporovatelem Charty 77 a přál si být aktivní v zahraničních aktivitách spolku v okolí Karla Schwarzenberga (ti se však kontaktu s ním vyhýbali). Po Sametové revoluci patřil k obdivovatelům Václava Havla, ale postupný vývoj jej nakonec přivedl k tomu, že se od něj odklonil. Zásadní pro něj bylo, když v rámci samostudia konspirační teorie došel k tomu, že prezident Havel byl s největší pravděpodobností svobodný zednář.

Ještě jako člen Strany zelených a záhy poté, co ze strany vystoupil jako člen DSZ se postavil s dalšími veřejnými osobnostmi proti plánovanému prosazení výstavby amerického radaru v ČR.[8]

V roce 2009 se jako publicista postavil proti v Evropském parlamentu chystanému telekomunikačními balíčku, který měl omezit svobodu informací na internetu v rámci zemí EU.[9]

Zabývá se konspiračními teoriemi, o kterých již nemluví jako o teoriích, ale o hotové realitě, která ovlivňuje jednotlivce i celospolečenské mínění. Více než o teorii již tedy lze hovořit o konspirační hypotéze. Za politickou konspiraci většinově nesou odpovědnost tajné spolky (ilumináti, svobodní zednáři), nadnárodní korporace či jiné organizace, které se tím snaží dosáhnout úplné světovlády.[10]

Odmítnul uznat nezávislost Kosova na Srbsku a aktivně podpořil veškeré občanské aktivity v této věci.[11][12][13]

V roce 2011 odkryl nechutné praktiky Francie, která v rámci ozbrojeného konfliktu a svržení prezidenta Kaddáfího v Libyi porušovala úmluvy OSN tím, že podpořila bombardování ze strany NATO a taktéž financovala činnost povstalců a tím i potažmo Al-Kajdy.[14]

V průběhu prezidentských voleb v roce 2013 se postavil proti kandidatuře Karla Schwarzenberga s tím, že jej finančně podporují stejné vlivné skupiny, které u nás chtěli prosadit americký radar, ale také zmínil jeho aroganci a zneužití jeho postu ministra zahraničí v rámci Topolánkovy vlády, kdy měl hájit program a rozhodnutí členské základny strany, ale namísto toho činil pravý opak. Prosazoval ve vládě své vlastní zájmy, zájmy amerického průmyslu, nadnárodních korporací a dle Solise i přímo amerických tajných služeb. Vrcholem navíc bylo, když Bursík a Schwarzenberg ve vládě rozhodovali o celé řadě věcí již nezávisle na zbytku strany a jediné hlasy, které braly v potaz, byly stanoviska stranických pravdoláskařů.[15][16]

V únoru 2014 se postavil ve věci ukrajinské krize proti rozhodnutí české vlády Bohuslava Sobotky a spoluvytvářel manifest občanů proti mediální manipulaci uvedený ve známost na konci března 2014.[17] Celé krizové dění na Ukrajině je podle něj podmíněno bojem supervelmocí USA, Ruska a Evropské unie, kterým Česká republika v tomto případě dělá "užitečné idioty". Ke špatnému hodnocení dočasné ukrajinské vlády, Pravého sektrou a dalších revolučních iniciativ navíc přispívá i fakt, že je financují institutu jako Rockefeller Foundation, Open Society Fund George Sorose, které jsou prakticky napojené na tajné spolky. [18]

Solis vs. Halík

V roce 2013 vstoupil poprvé do konfliktu s profesorem sociologie a katolickým knězem Tomášem Halíkem poté, co o na jedné přednášce z předmětu Konspirační teorie ve světové politice prohlásil (a následně to i zmínil v jednom novinovém rozhovoru), že právě Halík je jedním z významných protagonistů Nového světové řádu.[19] Reakcí bylo, že Halík poslal na školu, kde Solis učí udání, ve kterém žádal okamžitou nápravu věci ve smyslu propuštění Solise z učitelského sboru školy. Solis, jakmile se o tomto prostřednictvím vedení VŠMV dozvěděl, podal exemplární stížnost na vedení Karlovy univerzity, kde označil Halíkovo počínání za pokus o vměšování do akademických svobod a o pokus o kádrování, které seznatelně podobá kádrování za předchozího režimu.[20][21] Zároveň podotknul, že je nevhodné, aby ústav, jakým je Univerzita Karlova, by neměl mít mezi svými členy někoho, kdo veřejně podpořil "humanitární bombardování" Jugoslávie v roce 1999. Halík namísto toho, aby se Solisovi omluvil, tak mu ani nereagoval na jeho osobní dopis, který mu Solis adresoval ještě předtím, než si stěžoval u rektora Univerzity Karlovy a napsal rektorce VŠMT další dopis, ve kterém sám žádal na vedení sám omluvu Solise za to, že jej neoprávněně nařkl. Majitelka VŠMT se následně zalekla a neprodložila Solisovi na škole smlouvu. Na jaře 2014 se však Solis opět na školu vrátil.[22]

Solis se však rozhodl v boji proti nekompetentnosti Halíka jako vysokoškolského učitele jít ještě dál. V červenci téhož roku, inspirován článkem dr. Stodoly z Masarykovy univerzity[23] podal žádost o přezkoumání Halíkových knih, které byly vykazovány jako vědecké knihy v rámci Rejstříku informací o výsledcích (RIV) adresovaný premiérovi úřednické vlády Jiřímu Rusnokovi.[24] Ten mu následně v listopadu odpověděl, že Halíkovi knihy nesplňují požadavky kladené na vědecké monografie a že budou v rámci jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy, poradního orgánu vládní Rady pro výzkum vývoj a inovace vyškrtnuty z tohoto rejstříku.[25][26] Důležitost problému navíc ovlivnil i fakt, že za ohodnocení publikací v RIV dostala v rámci výzkumné činnosti Filozofická fakulta, která Halíka zaměstnává nemalé finanční prostředky. I přes slib premiéra však Halíkova knižní díla v registru zůstala, protože podle platných pravidel již zpětně nelze jednotlivé položky v registru již vyškrtnout.[27]

Když Halík dostal na jaře 2014 Templetonovu cenu, tak jej to ani příliš nevyvedlo z míry a uvedl, že sám zakladatel ceny John Templeton byl Rotschildův agent a člen zednářské lóže.

Solis vs. Herman

V běhu probíhajících volebních kampaní před předčasnými volbami v roce 2013 se Solis nevybíravě pustil do lidové strany, která začala významně protahovat svého nového člena, bývalého ředitele ÚSTR a laicizovaného katolického kněze Daniela Hermana. Na Hermanovi mu nejvíce vadilo, že v roce 2009 se snažil v době českého předsednictví v EU pomoci teroristické organizaci Lidoví mudžahedíni(MEK) k odepsání ze evropského registru teroristických organizací s tím, že mudžahedíni usilují o posílení demokracie a lidských práv ve své zemi a nemohou být i proto považování za teroristy. V boji za prosazení mezinárodního uznání mudžahedínů Herman ještě jako ředitel ÚSTR navíc usiloval také o generální audienci mudžahedínu u pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a o MEK v Českém rozhlase mluvil otevřeně jako o Íránské exilové Národní radě.[28] Solis se celkově domníval, že za financováním volební kampaně Daniela Hermana stáli především íranští teroristé než sama lidová strana a že sám Herman de facto naplňuje aktuální rozhodnutí Fóra 2000.[29][30][31] Hermanovi navíc dle Solise hraje ke zlému (obdobně jako v případě Halíka) jeho podpora "humanitárního bombardování" Jugoslávie v roce 1999.

Poznámky a reference

 1. http://www.nebruselu.cz/kandidati.htm
 2. http://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
 3. http://www.volby.cz/pls/senat/se1213?xjazyk=CZ&xdatum=20101015&xobvod=0&xv=1
 4. Václav BLÁHA: Volby 2013: Hlavu vzhůru nebo střelba do hlavy?, FreeGlobe.
 5. https://www.youtube.com/watch?v=OkouqHzrUTs
 6. Výzva pracovníkům České televize, Vlastní hlavou, 4. prosince 2013 [cit. 8.5.14].
 7. http://www.vlastnihlavou.cz/daniel-solis-pronasledovani-krestanu-v-syrii/
 8. Stovky lidí demonstrovaly proti radaru, 5. dubna 2009 [cit. 8.5.14].
 9. Bezprostřední hrozba diskriminace internetového obsahu, Britské listy, 5. května 2009 [cit. 8.5.14].
 10. Svět a politiku ovládají zednáři a tajné spolky. Český vědec se rozpovídal, Parlamentní listy, 17. dubna 2013 [cit. 8.5.14].
 11. https://www.youtube.com/watch?v=C4z-cfcLCl4
 12. Proslov proti 6. výročí vyhlášení nezávislosti Kosova, Parlamentní listy, 15. února 2014 [cit. 8.5.14].
 13. Kosovo bylo, je a bude srbské!, Haló noviny, 18. února 2013 [cit. 8.5.14].
 14. Daniel Solis: Francie v Libyi porušuje rezoluci OSN!, Parlamentní listy, 6. července 2011 [cit. 8.5.14].
 15. Exčlen zelených svědčí o tajemstvích knížete, propagandě a radaru, Parlamentní listy, 23. ledna 2013 [cit. 8.5.14].
 16. Solis (DSZ): Schwarzenberg jako špatná volba, Parlamentní listy, 21. ledna 2013 [cit. 8.5.14].
 17. Solis (DSZ): Nesouhlasíme s podporou, kterou vláda ČR propůjčuje ukrajinské pučistické vládě, Parlamentní listy, 23. března 2014 [cit. 8.5.14].
 18. Děláme užitečné idioty USA a Rusové si to nenechají líbit, varuje politolog, Parlamentní listy, 11. března 2014.
 19. Další takovou významnou osobnístí podle něj ja také politolog Jiří Pehe.
 20. Adam B. Bartoš: Ostuda Tomáše Halíka
 21. Adam B. Bartoš: Mstivý Halík: Kádruje a udává. Pro jiný názor, První zprávy, 24. května 2013 [cit. 8.5.14].
 22. Rozhovor s politologem Danielem Solisem: Amerika hraje o všechno, AC24.cz, 7. dubna 2014 [cit. 8.5.14].
 23. Halíkovy vánoční knížky a RIV, blog jiristodola.idnes.cz, 5. července 2013 [cit. 8.5.14].
 24. http://img.ct24.cz/multimedia/documents/53/5235/523470.doc
 25. Jan SCHNEIDER: Odborné knihy Tomáše Halíka nejsou vědecké, rozhodla komise, Česká pozice, 25. listopadu 2013 [cit. 8.5.14].
 26. Rusnok rozhodl o vyřazení Halíkových knih. Co na to Halík a Solis?, Stalo-se.cz, 20. listopadu 2013 [cit. 8.5.14].
 27. Halíkova díla "vědecká" zůstanou. Rusnok sám rozhodnout nemůže, Česká televize, 21. listopadu 2013 [cit. 8.5.14].
 28. Business nebo lidská práva?, web Daniela Hermana.
 29. Daniel Solis: Užiteční idioti aneb Lidovci ve vleku mezinárodního terorizmu, Ac24.cz, 17. září 2013 [cit. 8.5.14].
 30. Daniel SOLIS: Daniel Herman a teroristé z MEK, komentáře, První zprávy.cz
 31. Daniel Solis: Jak nakupují teroristé české politiky – kauza Daniel Herman, Parlamentní listy, 6. října 2013 [cit. 8.5.14].

Odkazy

Externí odkazy

Články

Videa

Volební spoty, rozhovory, projevy

Nahrávky

Osobní nástroje