Cyril a Metoděj

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Bratři sv. Cyril a Metoděj byli byzantští misionáři s částečně slovanskými kořeny, kteří vykonávali misie nejprve u Chazarů na Krymu a posléze u Slovanů na Velké Moravě. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili liturgickou staroslověnštinu jako alternativní bohoslužebný jazyk.

Sv. Cyril, mladší z bratrů, byl po většinu života známý jako Konstantin Filosof. Byl mnichem, filosofem a teologem a zemřel 14. února 869 v římském klášteře, do kterého vstoupil krátce před svou smrtí, přičemž přijal řeholní jméno Cyril. Sv. Metoděj byl nejprve významným byzantským úředníkem, posléze mnichem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem, zemřel 6. dubna 885 na Moravě.

Oba bratři jsou hlavními patrony Moravy a (spolu)patrony Evropy, v České republice i na Slovensku připadá jejich svátek na 5. červenec, kterýžto je rovněž v obou zemích státním svátkem. O tomto dni se každoročně koná národní pouť na Velehradě. Podle světového kalednáře Pavla VI. připadá svátek obou bratrů na 14. únor, což je datum úmrtí sv. Cyrila, podle světových tradičních kalendářů z let 1887-1969 na 7. července.

Cyril a Metoděj jsou často označováni různými tituly, jako například bratři ze Soluně, apoštolové Slovanů či slovanští věrozvěstové. Můžeme se též setkat s označením dvojice jmény Konstantin a Metoděj, důvod viz výše, či Crha a Strachota, což je výsledek poslovanštění jmen obou bratří, který ovšem vychází z chybného výkladu Metodějova jména.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

Osobní nástroje