Cyril Alexandrijský

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Cyril Alexandrijský (okolo 37027. červen 444) je katolický biskup a teolog, patriarcha alexandrijský v letech 412-444. Byl velkým bojovníkem proti herezím nestorianismu a novicianismu i pohanství a prosadil vypovězení židů z Alexandrie.

Církev jej ctí jako Otce a učitele Církve. Tradiční kalendáře z let 1882-1969 umisťují jeho svátek na 9. únor, kalendář Pavla VI. na 27. červen.

Obsah

Literární dílo

Exegetické spisy

Cyril vyložil ve svých spisech velkou část Bible: Genesis, Exodus, Knihu Izajáš, dvanáct malých proroků, žalmy, Evangelium podle Matouše, Lukáše a Jana a Pavlovy listy.

Dogmaticko-polemické spisy

  • Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate – 35 kapitol proti ariánství a eunomiánům
  • De sancta et consubstantiali Trinitatedialog vykládající nauku o Trojici
  • In sanctum Symbolum – výklad Apoštolského vyznání
  • Adversus Nestorii blasphemias – spis namířený proti Nestoriovu učení
  • De recta fide ad Imperatorem
  • Quod unus sit Christus
  • Scholia de Incarnatione Unigeniti

Apologetické spisy

Z apolegetických děl je významné Cyrilovo dílo Contra Iulianum, v němž odpovídá na námitky, které proti křesťanům vznesl císař Julianus ve spisu Libri tres contra Galileos. Ze 30 knih se dochovalo pouhých deset.

Homiletické spisy

Dochovalo se 22 homilií, především na christologická témata.

Epistolář

Sbírku Cyrilových listů tvoří 88 dopisů, z nichž některé nejsou autentické. Většinou se věnují christologickým a trinitárním tématům doby.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje