Catholic Encyclopedia

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Catholic Encyclopedia je anglická encyklopedie, kterou roku 1913 vydalo americké vydavatelství Encyclopedia Press. Jejím cílem bylo poskytnout čtenářům spolehlivé informace o katolické teorii, věrouce, praxi a o dějinách katolické církve.

Práce na encyklopedii započaly 11. ledna 1905 a skončily 19. dubna 1913. Odpovědnými redaktory byli: Charles G. Herbermann (profesor latiny a knihovník College of the City v New Yorku, Edward A. Pace (profesor filosofie na Catholic University), Condé Benoist Pallen (redaktor), reverend Thomas Joseph Shahan (profesor církevních dějin na Catholic University) a John J. Wynne (jezuita, redaktor časopisu „The Messenger“).

Encyklopedie měla sloužit hlavně potřebám katolické církve, proto jsou v ní vynechány informace, které nesouvisí s církví a jejími dějinami. Fakta prezentuje z pohledu oficiálního katolického magisteria do doby pontifikátu papeže Pia X., a to hlavně při rozboru sporných záležitostí (např. církevních schizmat). Vzhledem k tomu, že encyklopedie byla vytvořena ještě v době před druhým vatikánským koncilem, po kterém byly zavedeny v katolické církvi podstatné změny, jsou některá její hesla (hlavně z oblasti náboženské praxe) pro dnešní praxi poměrně zastaralá. Historická hesla se však dodnes používají jako sekundární prameny pro vědecké práce, protože obsahují mnoho informací z původních církevních pramenů.

V encyklopedii jsou též uvedené významné osobnosti, včetně vychovatelů, umělců, básníků a vědců.

Catholic University of America vydala v letech 1967 a 2002 aktualizovanou verzi po názvem New Catholic Encyclopedia.

Externí odkazy


Informace o článku.

Článek či jeho část byla převzata z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org.

Osobní nástroje