Bonaventura z Bagnoreggia

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Bonaventura z Bagnoreggia (narozený jako Giovanni di Fidanza; 1221 Bagnoreggio15. července 1274 Lyon) byl italský františkánský duchovní a kardinál, filozof a teolog, jeden z nejvýznamnějších představitelů scholastiky. V letech 1257-1274 byl generálním ministrem Řádu menších bratří. Církev jej ctí jako svatého a učitele Církve s titulem "Doctor Seraphicus". Tradiční kalendáře slaví jeho památku 14. a kalendář Pavla VI. 15. července.

Obsah

Nejdůležitější díla

  • Teologická

Breviloquium, český překlad spolu s latinským originálem vydalo nakl. Vyšehrad, Praha 2004

Commentarius in quatuor libros Sententiarum (Komentář Sentencí)

De reductione atrium ad theologiam (Jak přivést umění zpět k theologii), český překlad vydalo nakl. Oikúmené, Praha 2003

Quaestiones disputatae


  • Asketicko-mystická

Itinerarium mentis in Deum (Putování mysli do Boha), český překlad vydalo nakl. Krystal OP, Praha 1997

Legenda maior a Legenda minor (Životopisy sv. Františka), česky vyšlo ve Františkánských pramenech

Lignum vitae

De sex alis Seraphim

Soliloquium

Vitis mystica

De triplici via

Apologia pauperum


  • Biblická

Collationes in Hexaemeron

Commentarium in Evangelium Ioannis

Commentarium in Evangelium Lucae

Odkaz

Externí odkazy

Díla sv. Bonaventury

Katecheze papeže Benedikta XVI.

Poznámky a reference

Osobní nástroje