Bitva u Hiltersriedu

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Bitva u Hiltersriedu byla menší ale enormě důležitá bitva husitských válek, k níž došlo 21. září 1433 u bavorské vesnice Hiltersried. Jednotky bavorské zemské hotovosti, vedené českým šlechticem Hynčíkem Pluhem z Rabštejna,[1] tehdy zaskočily a zničily oddíly husitských radikálů Jana Parduse a Jana Řitky.

Toto vítězství velice pomohlo katolické Plzni, pro jejíž obléhatele husitská výprava sháněla zásoby. I díky němu skončilo nakonec celé obléhání Plzně pro husity neúspěchem. Navíc výrazně podrylo jednotu husitů a postavení Prokopa Holého.

Obsah

Průběh bitvy

Ze stručných zpráv o bitvě se zdá být zjevné, že kořistí obtížení husité byli díky nedbalosti svých velitelů zaskočeni v pochodové formaci a nedokázali zavčas sestavit a uzavřít vozovou hradbu. Hejtman Pardus se později pokoušel svalit část viny za neúspěch na jednoho z vozatajů, který údajně omylem postavil svůj vůz obráceně a tím znemožnit včasné uzavření hradby, nicméně i kdyby to byla pravda, nic to nemění na faktu, že i tak by zůstal hlavním viníkem Pardus, protože pokud by dbal na řádný průzkum okolí, měli by husité na přípravu k boji mnohem více času a podobné drobné omyly by nehrály roli.

Každopádně ať už byla příčina jakákoliv, úder Hynčíkovy jízdy bez problémů pronikl skrz mezeru ve vozové hradbě, čímž bylo znemožněno její uzavření. Vzápětí z boků podpořila útok rytířů pěchota, v jejíchž řadách dominovali místní sedláci, mstící se za své vyloupené a vypálené statky, jakož i oběti z řad svých rodin a příbuzných. Husité se nezmohli na vážnější odpor - většinou se snažili utéct nebo vzdát, ale pro útěk nebyly vhodné podmínky a z těch vzdávajících se měly jen asi tři stovky to štěstí, že našly někoho, kdo byl ochoten jejich kapitulaci přijmout.

Z bojiště unikla pouze hrstka jezdců v čele s oběma hejtmany, která čítala možná sto, možná jen pár desítek mužů. Vítězům zůstaly všechny vozy i s naloupeným proviantem.

Důsledky bitvy

Pro husitskou stranu měla bitva doslova katastrofální důsledky, neboť znamenala nejen citelné ztráty v řadách elity bojových jednotek radikálů, ale rovněž obrovskou ztrátu prestiže. Navíc zbavila jejich hlavní síly ležící u Plzně naděje na zlepšení jejich zásobovací situace.

Když torzo výpravy dorazilo k Plzni a hladem strádající obléhatelé zjistili, že nepřiváží žádné zásoby, vypukly v táboře husitů mohutné nepokoje. Oba hejtmani byli jati a část husitů dokonce požadovala jejich smrt. Vůdci husitů se nakonec na poradě dokonce poprali a sám Prokop Holý, který se snažil Parduse a Řitky zastat a uklidnit situaci, byl zmlácen, sesazen a dočasně vsazen do vězení.

Prokop Holý po propuštění opustil ležení a odjel do Prahy - do čela husitských radikálů se vrátil až krátce před bitvou u Lipan, po obsazení pražských měst Panskou jednotou. Jeho nepřítomnost v táboře a sílící rozbroje mezi hladovějícími obléhateli vedly k tomu, že umírněnější husité v čele s Přibíkem z Klenové pomohli Plzni dodat zásoby a zmařili tak její obležení, aby se posléze z bojů stáhli a nebo rovnou podpořili Panskou jednotu.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Též Hynčík Pflug z Rabštejna.
Osobní nástroje