Biskupské gymnázium Letovice

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Biskupské gymnázium Letovice

typ školy střední, gymnázium
kraj jihomoravský
studijní zaměření ---
studijní program ŠRVP Optima fide
ředitel JUDr. Jan Královec
vznik 1. září 1993
adresa Tyršova 336
679 61 Letovice
zánik školy 30. června 2012
počet žáků 68 1. září 2011

Biskupské gymnázium v Letovicích (okres Blansko, Jihomoravský kraj) bylo školské zařízení, jehož zřizovatelem bylo biskupství brněnské. Škola zanikla sloučením s Biskupským gymnáziem Brno z důvodu malého počtu žáků k 1. červenci 2012.

Obsah

Historie

Budova, ve které dnes sídlí Biskupské gymnázium byla postavena jako mešťanská škola v roce 1906 v secesním slohu. Narozdíl od mnoha jiných secesních budov ve městě a regionu se doposud uchovala svůj původní ráz a funkci, která se jen nepatrně posunula dále.

Do roku 2010 zde sídlila pobočka I. stupně zdejší Základní školy. Biskupské gymnázium zde v městem pronajatých prostorách působí a zajišťuje vyuku od září 1993, kdy zde byly otevřeny dva postupné ročníky. Jeho ředitelem je od jeho otevření JUDr. Jan Královec.

Budova Biskupského gymnázia v Letovicích

Od září 2011 došlo k reorganizaci užívání budovy. Biskupské gymnázium se přesunulo do prvního patra a přízemí v současnosti užívá Kulturní zařízení města Letovice a městská knihovna.

Krize dalšího fungování

Na podzim 2011 se začalo vážně přemýšlet nad budoucí existencí gymnázia zvláště kvůli nízkému počtu přijatých žáků v posledních dvou letech. K 1. březnu 2012 na škole studoval již jen 67 studentů, přičemž počet na této výši udržoval již jen početně silný maturitní ročník. 9. března absolventi sepsali petici, kterou začali bojovat za budoucí existenci školy. Biskupství přehodnocovalo krátkých čas celou situaci[1] a 15. března vydalo oficiální rozhodnutí, ve kterém se hovoří o sloučení BiGy Letovice s BiGy Brno k 1. červenci 2012[2].

Dne 28. dubna 2012 se uskutečnil na podporu BiGy Letovice multikulturní benefiční festival nazvaný BiGy-fest. Jeho původní příprava měla pomoci zachránit gymnázium alespoň na jeden rok. Nakonec se však stala jen důstojným rozloučením s touto institucí výstupem jeho absolventů a osobností, které s ním byly spřízněné.[3]

Dne 30. června 2012 škola oficiálně ukončila svou činnost. Dosavadní studenti mají možnost stát se od následujícího školního roku (2012/13) studenty Biskupského gymnázia Brno. Většina z nich ale dává přednost tomu dokončit středoškolská studia na středních školách okresu Blansko.

Výuka

Zaměření školy je humanitní s rozšířenou výukou cizích jazyků, filosofie a náboženských základů (předmět Křesťanská etika) s cílem prohloubit u studentů vzájemnou důvěru vůči učitelům spolu s úctou a tolerancí vůči křesťanskému náboženství a kulturním menšinám.

Samotný vzdělávací proces probíhá ve čtyřech kmenových postupových ročnících a dvou specializovaných učebnách (jazyků a výpočetní techniky)

Vyučující

Roky aktivního vyučování jsou v některých případech jen orientační
 • JuDr. Jan Královec, ředitel, vyučující předmětu Základy práva (od 1993 do 2012)
 • Mgr. Helena Raudenská (2005 - 2012) vyučující předmětu Německý jazyk, zástupce ředitele (2009-2012)
 • Mgr. Anna Hrubá, vyučovala na škole v letech 1993-2000
 • Bc. Markéta Kánská, externistka, vyučující předmětů Francouzský a Anglický jazyk
 • Mgr. Blanka Kavalírová, vyučující předmětů Anglický a Francouzský jazyk (2004-2006)
 • Mgr. Karel Kavalír, vyučující předmětů Matematika a Fyzika (2005-2006)
 • P. ICLic. Pavel Kopecký, vyučující předmětu Křesťanská etika (2004 - 2010)
 • Mgr. Dušan Kráčmar, vyučující předmětů Zeměpis a Základy společenských věd (2003-2012)
 • Ing. et Mgr. Pavel Kolmačka, vyučující předmětů Český jazyk, Anglický jazyk a Tvůrčí psaní (2002-2012)
 • Ing. Samuel Krúpa, vyučující předmětu Informatika a výpočetní technika, správce sítě (2000-2012)
 • Bc. Alena Krúpová, vyučující předmětu Anglický jazyk (2005-2006
 • Mgr. Lubomír Man, vyučující předmětů Matematika a Fyzika (1995-2004)
 • Mgr. Alena Michalicová, vyučující předmětů Anglický a Německý jazyk (2006-2012)
 • Mgr. Emilie Přikrylová, vyučující předmětů Matematika a Fyzika (2002-2012)
 • Jana Řehořová, externí vyučující předmětu Francouzský jazyk (2006)
 • RNDr. Drahomír Skořepa, vyučující předmětů Matematika a Fyzika (2010-2012)
 • Mgr. Rostislav Svoboda, vyučující předmětu Latinský jazyk (2010-2012)
 • PhDr. Zdenka Štěpánková, vyučující předmětů Dějepis, Křesťanská etika, Tělesná výchova, Estetika - výtvarná výchova, Estetika - hudební výchova (2004-2012)
 • ing. Jana Trzaskaliková, vyučující předmětů Biologie a Chemie (2002-2012)
 • Marek Žilka, vyučující předmětu Latinský jazyk (2002-2010)

Další akce

Mikuláš na Bigy

Během studia podniká třídní kolektiv společné výlety, duchovní či jiné kulturní akce:

 • Duchovně-orientační dny - seznamovací akce v prvním týdnu I. ročníku pořádaná s cílem utužení společných sociálních a jiných dovedností v rámci kolektivu a duchovní dovednosti jednotlivce. Uskutečňuje se pravidelně v DCŽM v Osvé Bítýšce
 • Výlet prvního ročníku - cílem je kolektivem zvolené atraktivní místo v rámc ČR.
 • Výlet druhého ročníku na Slovensko - v rámci partnerských vztahů uskutečňuje škola poznávací výlet v regiónech, kde sídlí jiná partnerská církevní škola, která též zajišťuje ubytování.
 • Vodácký výcvikový kurz třetího ročníku
 • Festival církevní škol v Odrách
 • Výlet čtvrtého ročníku do Prahy, Senátu a Poslanecké sněmovny
 • Studentské mše - cca 6x do roka ve farním kostele sv. Prokopa
 • Mikuláš - pořádají studenti
 • Předvánoční zpívání - dobrovolná akce zpěvu v Diakonii ČCE v Letovicích a Nemocnici u Milosrdných bratří
 • Sportovní den - sportovní klání čtyř kmenových ročníků a učitelského sboru, koná se dva dny před vánočními prázdninami
 • Vánoční besídka - poslední den před vánočními prázdninami
 • Přednášky zahraničních a jiných hostů - v závislosti na možnostech se konají přednášky hostů ze zahraničí k aktuálním společenským i kulturním problémům, výchovné koncerty (v posledních letech Karel Vepřek, Jan Kryl) nebo setkání s různými náboženskými studentskými komunitami (Jeunesse Lumiere)

Odkazy

Související články

Absolventi

Externí odkazy

Reference

 1. http://christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=23433
 2. http://cirkev.wordpress.com/2012/03/31/bigy-letovice-bude-slouceno-s-bigy-brno/ ; tisková zpráva Biskupství brněnského: http://www.biskupstvi.cz/2012-03-16-biskupske-gymnazium-letovice-se-slouci-s-biskupskym-gymnaziem-v-brne
 3. Letovičtí dali sbohem gymnáziu. V zámecké jízdárně - Blanenský deník
Osobní nástroje