Bedřich Strnadel

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ing. Bedřich Strnadel (18. prosince 1912, Osíčko, Rakousko-Uhersko - 28. únor 1973 ) byl křesťanskodemokratický politik a zeměměřič.


Život

Narodil se 18. prosince 1912 v osadě Osíčku v rodině středního zemědělce. Pocházel ze 4 dětí. S výborným prospěchem studoval na zemském reálném gymnáziu v Holešově. Po maturitě studoval na České vysoké škole technické v Brně obor zeměměřičské inženýrství. Po sloužení autorizační zkoušky si otevřel zeměměřičskou kancelář v Přerově. Velmi záhy však tuto kancelář přemístil do Nového Jíčína. V roce 1950 byl přinucen okolnostmi vstoupit do Stavoprojektu v Ostravě. Moc dlouho zde však nevydržel, protože již 7. 9. 1952 byl zatčen, vězněn v Ostravě a v prosinci 1954 odsouzen "za velezradu" k 25 letům vězení. Prošel si většinou věznic a pracovních táborů, přičemž byl propuštěn až v květnu 1964 s podlomeným zdravím. Po propuštění pracoval téměř rok a půl v deratizaci a následně získal v roce 1966 místo v podniku průmyslových staveb v Ostravě. V pohnutém roce 1968 se stal krajským předsedou organizace politických vězňů K 231, kvůli čemuž byl po vstupu vojsk Varšavské smlouvy vyslýchán státní bezpečností. Zemřel náhle 28. února 1973 na srdeční infarkt, Je pohřben v Loukově pod Sv. Hostýnem.

Bedřich Strnadel byl člověk vysokých morálních kvalit, dobrého a čistého srdce, překypující láskou k Bohu i k lidem, bojovník za křeštanskou demokracii.

Literatura

  • Josef KOČÍ: Křesťanská demokracie a její duchovní principy, vl. nákladem autora, 1996, s. 5 - 6.
Osobní nástroje