Augustin Smetana

Z Katopedia

Verze z 16. 5. 2021, 16:15; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Augustin Smetana (1814 - 1851) byl český odpadlý římskokatolický duchovní a filosof. Bývá pokládán za významného představitele evropského hegeliánství.

Vystudoval teologii a filosofii. Roku 1836 byl vysvěcen na kněze. Pro své filosofické a teologické názory (především bludnou interpretaci učení katolické církve) byl roku 1849 odvolán z učitelských míst. V následujícím roce z náboženských a politických důvodů vystoupil z církve (exkomunikován brzy nato)

Ve své filosofii prohluboval myšlenky představitelů evropské klasické filosofie (především Immanuela Kanta a jeho následovníků). Výrazně popularizoval filosfii v českém myšlení a kultuře. Pokusil se o syntézu dosavadních vrcholů analytické filosofie na základě G.W. Hegela a J. F. Herbarta. Držel se předpokladu, že filosofický vývoj vyústí až v osvobození lidského myšlení a vědomí.

Dílo

  • Paměti kněze z církve vyobcovaného (1901)
  • Úvahy o budoucnosti lidstva (1903)
  • Sebrané spisy I - II (1960,1961)
Osobní nástroje