Augustin Jan Kubeš

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Augustin Jan Kubeš O.Cap. (1. květen 1862 Kojetín - 16. červenec 1924 Opočno) je kapucínský kněz, katecheta, spisovatel a překladatel, provinciál českých kapucínů v letech 1911-1916. Mimo to byl kvardiánem konventů v Sušici (1890-1897), Kolíně (??-1911) a (po provinciálování) v Praze a Opočně.

Je autorem několika knih a celé řady článků. Mimo náboženských statí a textů o psaní na stroji publikoval i odborné přírodovědné články, zejména v Časopise společnosti entomologické, jehož byl spoluredaktorem. Mimo vlastní tvorbu překládal z polštiny.

Obsah

Knihy

Vlastní

  • Stroje psací: popis a škola (1901)
  • Psaní strojem ve škole (1904)
  • Rody kolínských vos a včel (1905)
  • Z vlasti Buddhovy: obrázky z katolických missií a ze života ve Východní Indii (1906)[1]
  • Rozmnožování písma strojového (1907)

Překlady

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Otázka zařazení této knihy na škále „vlastní tvorba - překlady“ je složitá - knihu tvoří přeuspořádané a upravené překlady a výtahy z děl arcibiskupa Zaleského, doplněné o poznámky a texty dalších autorů, takže nelze mluvit o tom, že by šlo „jenom“ o překlad, více viz předmluvu v knize Z vlasti Buddhovy: obrázky z katolických missií a ze života ve Východní Indii; Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1906 (str. III-V), jakož i celou knihu samotnou
Osobní nástroje