Atomismus

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Atomismus je druhem materialismu. Je to ideologie, která vychází z dogmatismu, že se veškerý svět skládá z nedělitelných částic zvaných atomy (z řeckého ἄτομος – nedělitelný). Vznikl v Řecku v 5. století př. n. Kr. Hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos.[1] V osvícenství atomismus opět oživil Descartes.[2] Marx se řeckým atomismem zabýval ve své doktorské práci. V podobě diamatu se stal součástí ideologie vnucované komunisty.[3] Atomismus zneužívá objevy moderní fyziky. Fyzikálních zákony, které matematicky popisují přírodu, předkládá jako úplný obraz reality.

V roce 1869 zařadil Dmitrij Ivanovič Mendělejev jednotlivé prvky do periodické tabulky a v roce 1913 vytvořil Niels Bohr model atomu. V roce 1922 za něj dostal Nobelovu cenu za fyziku. Přestože byl na svou dobu velice přesný, předpovídané spektrum atomu vodíku se od naměřeného spektra lišilo o půl promile. Kvantová mechanika Bohrův model atomu překonala už po 12 letech od jeho vytvoření. Elektromagnetické záření se projevuje kvantově jen ve vysokých frekvencích. Zatímco se akustická energie (zvuk) šíří jen v plynech, kapalinách a pevných látkách, elektromagnetická energie (teplo, rádiové vlny, světlo) se šíří i ve vakuu. Elektromagnetická energie se popisuje jako vzájemné působení elektrického a magnetického vlnění. Nelze ji tedy popsat jako vzájemné působení atomů. K vysvětlení pomocí kvantové elektrodynamiky je zapotřebí subatomárních částic.

Standardní model částicové fyziky, který je také založen na elementárních částicích, je sice konzistentní s kvantovou mechanikou, speciální teorií relativity i kvantovou elektrodynamikou, avšak neobsahuje vhodné kandidáty, které by popisovaly částice temné hmoty standardního kosmologického modelu ΛCDM založeného na teorii velkého třesku.

Odkazy

Reference

  1. Ancient Atomism, Stanford Encyclopedia of Philosophy
  2. Atomism from the 17th to the 20th Century, Stanford Encyclopedia of Philosophy
  3. Dialectical materialism, Wikipedia

Související články

Osobní nástroje