Athanasius Schneider

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Mons. Athanasius Schneider (2009)
Biskupský znak Mons. A. Schneidera

J.Exc. Mons. Athanasius Anton Schneider O.R.C. (* 7. dubna 1961, Kyrgyzská SSR) je římskokatolický duchovní a teolog německého původu, pomocný biskup kazachstánské diecéze Astana a titulární biskup celerinský.

Počítá se mezi konzervativní biskupy dbající na integritu katolického učení a církevní praxe, požadující návrat k tradičním projevům úcty k eucharistii a ostře oponující liberálnímu křídlu v katolické Církvi. Je jedním z biskupů, kteří slouží tridentskou mši a nemají problém vést dialog s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. V češtině jsou k dispozici jeho knihy Dominus est[1] a Corpus Christi - Svaté přijímání a obnova církve.

V roce 2016 navštívil Českou republiku.[2][3]

Obsah

Životopis

Narodil se ve středoasijském státě Kyrgyzstán (tehdy součást Sovětského svazu jako Kyrgyzská SSR) německým rodičům, kteří sem byli po skončení druhé světové války násilně deportováni. Roku 1973 emigroval do Německa, kde vstoupil mezi Řeholní kanovníci Svatého Kříže, podstoupil kněžskou formaci a studium teologie a roku 1990 byl vysvěcen na kněze. Následně podstoupil postgraduální studia na universitě Augustianum v Římě v oboru patrologie, kde dosáhl roku 1997 doktorátu z teologie. Od roku 1999 působil jako profesor Velkého semináře v Karagandě v Kazachstánu. Roku 2006 jej papež Benedikt XVI. jmenoval pomocným biskupem karagandským a titulárním biskupem Celeriny. Od roku 2011 působí jako pomocný biskup diecéze Astana. Zároveň je předsedou liturgické komise a generálním sekretářem Biskupské konference Kazachstánu.

Postoje a stanoviska

Je členem konzervativního křídla v Církvi, podporujícího integritu celistvosti katolické nauky. Vedle toho podporuje i tridentskou mši, kterou sám slouží. Po roce 2012 je jedním z biskupů, kteří pokračují v rozhovorech s Kněžským bratrstvem sv. Pia X..[4]

Podporuje Benediktem XVI. navrženou hermeneutika kontinuity, což mu bývá mnoha integristickými a tradicionalistickými kruhy v katolické církvi zazlíváno i vzhledem k tomu, že za Benediktova nástupce Františka byly veškeré Benediktovy vize a filosofie budoucnosti Církve uvedeny na okraj zájmů jako zbytečné.

Postavil se velmi výrazně proti stanoviskům kardinála Kaspera prosazovaným na mimořádné synodě v říjnu 2014. Sám zároveň i v souvislosti s tím hovoří o velké krizi Církve a vyzývá katolický laikát k opravdové akci a obnově. Sám vidí v tomto jednání mnoha biskupů kolem Kaspera herezi gnosticismu. Synoda podle něj je hanbou papežského stolce i Církve jako takové, protože se tím zcela jasně otevřela působení ducha protikřesťanského světa.

Neokatechumenát je podle něj protestantsko-židovské společenstvo uvnitř církve.[5]

Z díla

  • Dominus est (2006, čes. v periodiku Světlo nebo online)
  • Corpus Christi - Svaté přijímání a obnova církve (čes. 2015)


Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.corpus-christi.cz/dominus-est/
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Y72ka6eWl6c
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Sou8QrFHDdM
  4. Bishop Athanasius Schneider visits SSPX USA seminary, Rorate Caeli, 15. února 2015 [cit. 08.04.15].
  5. http://www.lifenews.sk/node/10363
Osobní nástroje