Aristides z Athén

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Aristides z Athén byl původně stoický filosof, který se obrátil na křesťanskou víru. Ví se o jedné jeho apologii, kterou věnoval také císaři Hadriánovi. Ta se však velmi brzy ztratila. Roku 1889 se podařilo nalézt její část, až později se našel její kompletní syrský překlad v klášteře sv. Kateřiny na hoře Sinaj.

V apologii poukazuje na základní ontologickou otázku, že musí existovat nějaký Tvůrce už jen kvůli nádheře vesmíru a jeho uspořádání (řádu). Naše slova o Bohu jsou nedostatečná. Lépe můžeme o Bohu říci jen to, co Bůh není, než to co Bůh je. Zásadním je jeho výrok, že jen křesťané mají pravé a dokonalé poznání Boha. Lidstvo dle Aristida se v jeho apologii dělí na čtyři části: barbary, Helény, Židy a křesťany, kteří jsou vrcholem.

Osobní nástroje