Arcijáhen

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Arcijáhen nebo též arcidiakon (z řeckého archidiakonos) je titul a úřad duchovního. Ve středověku patřil k nejvýznamnějším úředníkům diecéze, jeho význam ovšem postupně upadal a se zavedením úřadů vikáře a generálního vikáře prakticky zanikl.

Původ arcijáhnů vězí v raném středověku. Ve správních knížecích hradech stávaly kostely, často jediné široko daleko, tj. v rámci správního okruhu daného hradu. Působily při nich sbory kněží, které žily z přijmů hradu. Jejich představený se nazýval arcikněz či arcipryšt (archibresbyter). Arcikněz patřil k pomocníkům biskupa a dohlížel na kněžstvo v daném okruhu dané církevní správy. Objevuje se u nás už na Velké Moravě.[1] Od 9. století se název mění na arciděkan, v Čechách od 12. století na arcijáhen.

  1. Zřejmě v závislosti právě na velkomoravské tradici olomoucký biskup Jindřich Zdík určil roku 1131 při nově postaveném biskupském kostele sv. Václava funkce šesti arcijáhnů, kteří zastupovali jednotlivá moravská města: Přerov, Spytihněvgrad, Brno, Znojmo, Olomouc, Břeclav.
Osobní nástroje