Archanděl Michael

Z Katopedia

Verze z 26. 12. 2015, 08:15; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Archanděl Michael je jeden z nejznámějších andělů. Je celkem čtyřikrát výslovně jmenovaný v Bibli,[1] přičemž List Judův jej označuje za archanděla.[2]

Na základě biblických zmínek i nebiblické tradice je považován za nejvýznamnějšího z archandělů a knížete nebeských vojsk, jeho celková pozice je však sporná: zatímco sv. Basil Veliký a další řečtí otcové jej označují za prvního ze všech andělů všech kúrů, sv. Tomáš Akvinský ho považuje za prvního z andělů ve smyslu nejnižšího (andělského) kúru.

Věřící jej vzývají jako přímluvce a pomocníka v boji se zlem a pokušením, patrona Církve a ochránce věřících, patrona vojáků a policistů a národního světce Němců. V řadě katolických komunit trvá bohulibý zvyk modlit se po růženci či Mši svaté modlitbu Svatý Michaeli, Archanděli. Jeho svátek slavíme 29. září.[3]

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Daniel 10,13; Daniel 12; Juda 9; Zjevení 12,7.
  2. Juda 9.
  3. V TK samostatně, v KPVI v rámci společného svátku svatých archandělů i s archanděli Gabrielem a Rafaelem
Osobní nástroje