Archanděl Gabriel

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Archanděl Gabriel je jeden z nejznámějších andělů, čtyřikrát výslovně zmiňovaný v Bibli v roli Božího posla.[1] Hraje zásadní úlohu v Dějinách Spásy coby zvěstovatel narození sv. Jana Křtitele Zachariášovi a Ježíše Krista Panně Marii. Katolická Tradice jej řadí mezi archanděly, ačkoliv v Bibli tak výslovně označen není.

Ctíme jej jako patrona diplomatů, pošt, doručovatelů, telekomunikací etc. Tradiční kalendáře řadí jeho svátek na 24. března, kalendář Pavla VI. na 29. září[2].

Obsah

Gabriel v jiných náboženstvích

Muslimové věří, že se archanděl Gabriel zjevil Mohamedovi a diktoval mu posvátné texty islámu.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Viz Kniha Daniel 8,15-26 a 9, 21-27 a Evagelium podle Lukáše 1,11-20 a 1,26-38.
  2. Coby společný svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.
Osobní nástroje