Antonín Šuránek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Antonín Šuránek na fotografii ze čtyřicátých let

Mons. ThDr. Antonín Šuránek (* 29. května 1902, Ostrožská Lhota, Rakousko-Uhersko - † 3. listopadu 1982, Petřkovice, ČSSR) byl moravský katolický duchovní, dlouholetý spirituál kněžského semináře v Olomouci vězněný v padesátých letech pro svou víru v kněžském internačním táboře v Želivě.

Obsah

Životopis

Narodil se o svátku Božího těla 29. května 1902 v Ostrožské Lhotě. Vyrůstal ve velmi zbožné rodině, ale velmi brzo mu zemřela maminka Marie. Jeho otec Martin se znovu oženil, ale jeho nová matka o jeho studijní talent nejevila moc velký zájem (byla dokonce údajně proti jeho studiu na gymnáziu v Uherském Hradišti). Po studiích na klasickém gymnáziu v Uherském Hradišti, na kterém studoval na doporučení svého faráře P. Antonína Mana, vstoupil roku 1920 do kněžského semináře v Olomouci. Odsud v důsledku špatných příkladů od některých svých známých celkem dvakrát prchá, ale zjevně díky síle osobnosti a na také na přímluvu Božího služebníka arcibiskupa Antonína C. Stojana se do semináře vrací. Roku 1926 je vysvěcen na kněze a působí jako kaplan ve farnosti Slatinice u Olomouce.

V letech 1929-1948 působí stabilně jako spirituál v kněžském semináři v Olomouci. Stará se jak o moravské, tak i německé bohoslovce ze Sudet, které upozorňuje na falešnost nauky německých nacionalistů. Každý rok v průběhu července-září také vypomáhá při poutním kostele svatého Antonína na hoře Blatničce. Roku 1948 je ustanoven jako duchovní vůdce studentů na Stojanově koleji. Tu zastává až do jejího zrušení v r. 1949. Roku 1951 je následně StB zatčen a poslán do internačního tábora v premonstrátském klášteře v Želivi. Zde je násilně držen až do roku 1955. V letech 1955-1963 až do svého nástupu do důchodu pracoval v kamenolomu ve Štramberku.

Roku 1968 pomáhal spoluobnovit kněžský seminář v Olomouci pod názvem Cyrilometodějská teologická fakulta s pobočkou v Litoměřících, pracoviště Olomouc. Zde působí až do roku 1970, kdy rozhořčen po šarvátkách s některými vyučujícími a studenty, kteří byli členy Pacem in terris, podává se stížností i žádost o uvolnění. Působil pak jako výpomocný duchovní ve farnosti Blatnice.

Roku 1975 byl opět zbaven státního souhlasu a tak odešel za svým synovcem P. Antonínem Dominikem do Ludgeřovic. Roku 1980 dostal státní souhlas k tomu, aby směl veřejně zpovídat. Jako zpovědník byl znám svou velkou svatosti a horlivou pomocí, pro kterou za ním jezdili lidé až z nedaleké Ostravy. 29. října 1982 dostal ve zpovědnici záchvat mozkové mrtvice a byl okamžitě převezen do nemocnice, kde byl zaopatřen svátostí nemocných. Umírá následně 3. listopadu 1982 v nemocnici v Petřkovicích.

Roku 1996 byl v Olomouci zahájen diecézní kanonický proces, který má vést k jeho blahořečení. Roku 1999 byla veškerá dokumentace odeslána do Říma, který ji následně potvrdil a na základě jeho ctností mu udělil titul Služebník Boží.

Dílo

 • Byl nebo nebyl? (Stojan svatým), edice Životem č. 15, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno
 • Dějiny mého povolání I - IV, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 2000 - 2001.
 • Jak se žilo za socialismu - výběr z korespondence [uspořádal P. Alois Kotek], Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 52 s.
 • Kukátka, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1994, 202 s.
 • Kukátka 3, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, nedatováno, 196 s.
 • Má člověk duši?, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 20 s.
 • Návraty k víře sv. Cyrila a Metoděje u nás v době rekatolizace, edice Životem č. 4, vydal P. Alois Kotek: Vrchoslavice, 2004, 16 s.
 • Osudy bohoslovců v Reichu, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, nedatováno, 176 s.
 • Pán mluví tiše ... (Volá k zasvěcenému životu), edice Životem č.20, Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 18 s.
 • Růžencová rozjímání, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1997, 80 s.
 • Svatí z pohledu P. Šuránka, edice Životem č. 5 -25, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 174 s.
 • S Ježíšem v jeho utrpení[uspořádal P. Alois Kotek], vydal Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. ve Vranově nad Dyjí, 2005, 48 s.
 • Ženy ujařmené (neukázněnými muži), edice Životem č. 2, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 16 s.

Výbory z homilií

Cyklus A

 • Pramen živé vody 1 - Výklad textů od P. Šuránka, dodatky k cyklu "A"[uspořádal P. Alois Kotek], vytiskla Matice Cyrilometodějská, nedatováno, 56 s.
 • Myšlenky P. Šuránka na dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční cyklu "A", vydala Farnost Vrchoslavice, 56 s.
 • Rozjímání P. Šuránka nad texty některých nedělí v mezidobí cyklu "A", vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 36 s.

Cyklus B

 • Zamyšlení P. Šuránka na dobu adventní, postní a velikonoční cyklu "B", vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 40 s.
 • Úvahy P. Šuránka na některé neděle v mezidobí cyklu "B", vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 48 s.
 • Pramen živé vody 2 - Výklad textů od P. Šuránka (dodatky k cyklu "B"), vydala Farnost Vrchoslavice, 36 s.

Cyklus C

 • Nabídka myšlenek P. Šuránka na dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční cyklu "C", vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 40 s.

Různé

 • Stavovské promluvy, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, nedatováno, 196 s.
 • Svatí - myšlenky P. Šuránka na liturgické texty svátků a některých příležitostí 1, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 32 s.
 • Svatí 2 z pohledu P. Šuránka k liturgickým textům svátků a památek, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 40 s.
 • Svatí 3, vydala Farnost Vrchoslavice, nedatováno, 28 s.

Související články

Odkazy

Knihy o něm

 • Ladislav JÍLEK, Antonín MALŮŠEK: Krátký životopis P. Antonína Šuránka, Olomouc: Matice Cyrilometodějská,2002, 40 s., ISBN 80-7266-123-X
 • P. Antonín Šuránek též internovaný v Čechách v Želivě 1951 - 1955, edice Životem č. 1, vydal P. Alois Kotek: Vrchoslavice, 2004, 16 s.
 • Šťastně zasáhl do výchovy celé kněžské generace, P. Alois Kotek, Olomouc, 2008, 128Kurzíva s.
 • Život Božího služebníka P. Antonína Šuránka 1, uspořádal P. Alois Kotek, Farnost Vrchoslavice, nedatováno
 • Jan Graubner. Kněžské osobnosti, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010, s. 122 - 124, ISBN 978-80-7266-335-4.

Externí odkazy

Osobní nástroje