Antônio de Castro Mayer

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Antônio de Castro Mayer (20. červen 1904 - 25. duben 1991) je brazilský katolický biskup a teolog, biskup koadjutor (1948-1949) a sídelní biskup diecéze Campos (1949-1981) a zakladatel a první představený Kněžské společnosti sv. Jana Marii Vianneye.

Obsah

Biskup

Jako biskup diecéze ji bránil před tzv. duchem druhého vatikánského koncilu a odmítl v ní zavést NOM, který podle jeho vyjádření jednak není povinný, jednak je nebezpečný katolické víře.[1] Po odchodu do důchodu kolem sebe vytvořil skupinu katolické tradici věrných kněží nazvanou Kněžská společnost sv. Jana Marii Vianneye, která vytvořila paralelní duchovní správu poskytující tridentskou liturgii, pravověrná kázání a další duchovní službu, které využívaly desetitisíce věřících diecéze.

Byl blízkým přítelem a spolupracovníkem arcibiskupa Lefebvra a v roce 1988 se jako spolusvětitel zúčastnil biskupských svěcení, která bez povolení Svatého stolce obdrželi čtyři kněží FSSPX. Kongregace pro biskupy jej v reakci na to prohlásila za exkomunikovaného. Biskup Mayer se ovšem za právoplatně exkomunikovaného nikdy nepovažoval.

Jeho následovníkem v čele Kněžské společnosti se stal Licínio Rangel, který v roce 2002 dojednal její regularizaci coby personální apoštolské administratury, což někteří tradiční katolíci považuji za zradu Castro-Mayerova díla.[2]

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.vendee.cz/texty/campos-vyznani.html
  2. Viz např. David Allen White: Otevřený dopis kněžím diecéze Campos
Osobní nástroje