Angelo Rotta

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Msgre. Angelo Rotta (9. srpen 1872 Milán1. únor 1965 Vatikán) byl římskokatolický arcibiskup a diplomat Svatého stolce. Byl internunciem ve středoamerických zemích (1922-1925) a apoštolským nunciem v balkánských zemích (1925-1930) a v Maďarsku a Bulharsku (od 1930).

Za druhé světové války se velice angažoval ve prospěch pronásledovaných a uprchlíků, a to jak v oblasti humanitární pomoci, tak pomocí diplomatických protestů a poskytováním diplomatické ochrany. Komise při Jad Vašem mu za pomoc Židům a boj proti holokaustu udělila titul spravedlivý mezi národy.

Obsah

Životopis

Angelo Rotta přijal kněžské svěcení 10. února 1895 a poté vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce, kde se postupně vypracovával k vyšším postům.

V roce 1922 jej papež Pius XI. jmenoval titulárním arcibiskupem thébským a pověřil jej posláním internuncia ve Střední Americe. V roce 1925 se stal nunciem v balkánských zemích a v roce 1930 přijal úřad nuncia v Maďarsku a Bulharsku.

Jako apoštolský nuncius se za druhé světové války angažoval ve prospěch uprchlíků a bulharských a maďarských Židů a společně s dalšími diplomaty jim zajišťoval bezpečné domy, humanitární pomoc a vydával falešná křestní osvědčení, ochranné listy, diplomatické pasy a víza, aby jim umožnil odchod do bezpečnějších zemí.

Mimo to ve prospěch Židů opakovaně intervenoval jak sám, tak za pomoci dalších diplomatů. 21. srpna 1944 vedl delegaci 5 šéfů diplomatických misí v Maďarsku, kteří vznesli společný protest proti zacházení se Židy a jejich deportacím do Německa. Protestovali apoštolský nuncius Angelo Rotta (Vatikán), velvyslanec Carl Danielson (Švédsko) a chargé d'affaires Miguel Sanz-Briz (Španělsko), Carlos de Liz-Teixeira Branqhuinho (Portugalsko) a Antoine Kilchmann (Švýcarsko).

Po válce dále pokračoval v práci v diplomatických službách až do roku 1957, kdy jako oficiál Státního sekretariátu odešel do důchodu.

Izraelská komise Jad Vašem mu udělila titul spravedlivý mezi národy v roce 1997.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

  • Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archívů, Matice cyrilometodějská, 2001 (ISBN 80-7266-082-9), str. 212-221

Poznámky a reference

Osobní nástroje