Anděle Boží

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Anděle Boží je modlitba, kterou se katolíci obrací na svého anděla strážného. Patří k nejznámějším a nejrozšířenějším modlitbám, je ostatně nanejvýš vhodné modlit se ji denně. Ve zhudebněné podobě se s ní můžeme setkat v katolických kostelích 2. října.[1]

Obsah

Text modlitby

Latinsky

Česky

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mne vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A v tom svatém obcování[2]
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

Odkazy

Externí odkazy

Zhudebněná podání

Poznámky a reference

  1. Viz např. Dědictví Otců; Dědictví Svatováclavské 2011 (1. vydání); str. 490-491 (číslo písně 605)
  2. Též „A tak s tebou ve spojení“
Osobní nástroje