Anděl strážný (časopis)

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Anděl strážný byl český časopis pro křesťanské/katolické děti, který mimo období komunistického režimu vycházel mezi lety 1882-2001.


Obsah

Historie

První číslo Anděla strážného poznalo světlo světa v roce 1882 ještě v období pontifikátu Lva XIII. O tomto papeži se hojně psalo i v prvních ročnících. Prvním vydavatelem byli rajhhradští benediktýni. Časopis dokonce dostal jeho osobní požehnání pro čtenáře. V prvních padesáti letech až na malé výjimky vycházel pravidelně. Od ročníku 1919/20 přešlo jeho vydávání do Občanských tiskáren v Brně, které ho vydávali do zastavení nacisty v roce 1941. Roku 1945 i přes zákon, který zakazoval vydávání titulů, které vycházely za protektorátu, se podařilo jeho vydávání obnovit a starost o papír a vydávání přešlo přímo pod brněnské biskuptví. V roce 1948 náhle v červnu vyšlo poslední číslo a někteří autoři (mj. skaaut J.K.Baby) zmizeli nebo emigrovali. Vydávání následně od září 1948 přešlo v nakladatelství nyní již státem kontrolované České katolické charity do časopisu Zvonky, který byl zastaven roku 1951. Ročníky Zvonků se počítají i do ročníků Anděla strážného, protože se jednalo o tutéž redakci a dokonce i v podtitulu nějakou dobu měl, že navazuje na Anděla strážného.

Po roce 1990 se vydávání Anděla strážného opět obnovilo díky péči několika nadšenců. Časopis však postupně přichází o mladší čtenáře, protože většinu čísel tvoří reedice starších textů a povídek. Roku 1996 se proto přejmenovává podtitul na "Časopis pro všechny". Postupným úbytkem čtenářů je nakonec prosincové číslo z roku 2001 číslem posledním. Redaktor ve svém posledním úvodníku se s čtenáři rozloučil a zmínil, že pokud by kdokoliv měl sílu a elán ve vydávání pokračovat, tak rád předá adresy na všechny odběratele. K tomu však již od té doby nedošlo.


Odkazy

Význační přispěvatelé

Externí odkazy

Osobní nástroje