Alfons

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Alfons je mužské jméno germánského původu, které se vykládá jako „ušlechtilý“, „vznešený“ či „připravený k boji“. V České republice není příliš časté, k 31. 12. 2012 se mezi registrovanými obyvateli vyskytovala varianta Alfons 276 krát[1] a varianta Alfonz 41 krát,[2] přičemž novorozencům se ve 21. století téměř nedává.

Nejznámějším světcem tohoto jména je sv. Alfons Maria z Liguori, biskup a učitel Církve, kterého tradiční kalednáře připomínají 2. srpna, zatímco kalendář Pavla VI. o den dříve. Základní verze českého občanského kalendáře jméno Alfons vůbec neuvádí, v některých rozšířených verzích bývá jeho svátek řazen na 23. březen.[3] Slovenský občanský kalendář jej zařazuje na 28. leden.

Obsah

Známí nositelé jména

Svatí

Papežové

Další duchovní

Panovníci

Aragonští králové

Kastilští králové

Portugalští králové

Ostatní

Varianty jména

Cizojazyčné

  • Alfonso (šp.)
  • Alonso (šp.)

Domácké

  • Alf

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Alfons
  2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Alfonz
  3. http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium
  4. Samostatně.
  5. Ve skupině 108 blahoslavených.
  6. Pokřtěný jako Alfons Popiełuszko.
Osobní nástroje