Adolf Jašek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Adolf Jašek (* 14.července 1880, Štramberk, Rakousko-Uhersko - 11. ledna 1923, Cleveland, USA) byl český římskokatolický kněz, katecheta a misionář (člen Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje).

Život

Adolf Jašek pocházel ze staré štramberské rodiny, která tenkrát bydlela ve starém domku v libotínských pasekách čp. 402.

Jeho otec Adolf Jašek byl tkadlec a matka se jmenovala Klára. Mladý Adolf po skončení školní docházky ve Štramberku vystudoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí, později bohosloveckou teologickou fakultu v Olomouci. První mši svatou obětoval ve štramberském farním kostele 23. července 1905.


Prvním jeho kněžským působištěm byly Tatenice a pak Německé Loděnice ve šternberském okrese. Později byl povolán jako katecheta do Kroměříže za katechetu, kde se seznámil s osobností tehdy nově ustanoveného probošta Antonína C. Stojana a zaačal být činný v jeho Cyrilo–Metodějských a unionistických snahách a aktivitách. Byl jednatelem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje (Apoštolát byl český katolický spolek založený Antonínem Cyrilem Stojanem v roce 1891, který usiloval o sjednocení katolické církve a pravoslaví a šíření cyrilometodějského odkazu u všech slovanských národů). Jezdil jako katecheta z pověření Stojana pravidelně jednou týdně do Vídně, kde byl činný jako kazatel pro českou katolickou komunitu. V letech 1912 - 1913 byl na misii v Chorvatsku, odkud se vrátil plný nadšený, ale také s podlomeným zdravím (z toho důvodu mu Stojan vyjednal roční kněžkou dovolenou). Touha po dalších pracích pro mise ho neopustila ani během války a po jejím skončení se rozloučil se svou rodinou a odjel do Ameriky, aby pracoval jako misionář mezi tamními krajany pro Apoštolát.

Zde však již jeho organismus dlouhodobé napětí neunesl. 11. ledna 1923 Adolf Jašek umírá v clevelandské nemocnici, kde podlehl zápalu mozkových blan. Pohřben je na clevelandském hřbitove Kalvaria.

Osobní nástroje