1. list apoštola Pavla Soluňanům

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

První list svatého apoštola Pavla Soluňanům patří mezi nejstarší knihy Nového zákona, protože jeho vznik datují biblisté do let 51 - 52. List je určen církevní obci v Soluni, kam přišel apoštol Pavel hlásat evangelium při své druhé apoštolské cestě v roce 51.[1] Apoštol zde dosáhl značných úspěchů a pobýval zde velmi dlouho.

Vědecké zkoumání listu

Biblisté řadí list Soluňanům mezi autentické spisy apoštola Pavla. List napsal údajně v Korintu, protože je v něm zmínka o Timotejovi a Silvánovi, kteří se s ním podle Sk 18,5 sešli právě tam a mohli tedy přijmout tento list, který pak měli přinést členům obce.

Reference

  1. Sk 17,5
Osobní nástroje