Řád svaté Alžběty - Alžbětinky

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Řád svaté Alžběty (OSE - Sorores hospitalariae s. Elisabethae) je ženský řeholní řád, jehož zakladatelkou je Apolonie Radermecherová z Cách. Jejím sestrám se zkráceně říká alžbětinky, což bývá často zaměňováno se sestrami z Kongregace sester sv. Alžběty - alžbětánkami. Řád vychází ze spirituality sv. Alžběty Durynské a sv. Františka z Assisi.

Obsah

Spiritualita

Františkánská spiritualita sester alžbětinek se zvláštním způsobem projevuje: a) láskou ke Kristu v tajemstvích Jeho vtělení, smrti a zmrtvýchvstání. b) připodobněním se Kristu chudému a ukřižovanému životem v chudobě, pokoře, prostotě, a radostné naději na věčný život. c) úctou ke Kristu přítomnému v Eucharistii d) setkáváním se s Kristem v opuštěných a malomocných dnešní doby. (Konstituce 1,1)

Hlavní činnost + charisma

Posláním sester alžbětinek je pečovat o nemocné, staré, opuštěné a potřebné bratry a sestry v jejich domě, kteří obývají oddělenou část kláštera. Se zřetelem na potřeby doby se mohou sestry věnovat i jiné apoštolské činnosti, ale jen tehdy, není-li tím znemožňováno plnění jejich hlavního poslání. [1]

Ve světě působí alžbětinky v Německu, Polsku, Rakousku, Lucembursku, Nizozemsku, Maďarsku a Kanadě. V České republice působí sestry v Jablunkově, Brně a Praze.

Poznámky a reference

  1. Stanovy 1. kap.3,6

Externí odkazy

Osobní nástroje