Časopis Immaculata

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Immaculata je mariánský časopis vydávaný bratry minority a vycházející 6x ročně. Vychází od roku 1992 a měl být českou verzí polského Rytíře Neposkvrněné (polsky Rycerz Niepokalanej), který založil sv. Maxmilián Kolbe v r. 1922. Založil ho proto, aby seznámil lidi s Bohem, aby Ho přiblížil lidem skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Uvědomoval si, že pokud lidé blíže Neposkvrněnou poznají, mohou se mnohem víc přiblížit k Bohu, mohou Mu lépe sloužit.

Jeho (Rycierza Niepokalanej) založení bylo přímou reakcí na bezuzdné bezbožectví, které se v době končící 1. svět. války šířilo Evropou a ve svém běsnění nevynechalo ani samotný Řím. Jeho ulicemi procházely průvody organizované svobodnými zednáři, kteří nad svými hlavami nesli prapory s hesly velebícími Satana a prohlašujícími, že Lucifer bude co nevidět vládnout ve Vatikánu a papež mu bude dělat vrátného. Sv. Maxmilána se to dotklo takovým způsobem, že byl připraven jít za velmistrem zednářů a osobně ho obrátit na víru. Jenže jeho představení mu řekli, ať nejprve vše řádně promodlí, že na takovou věc nelze spěchat. Během té modlitby si uvědomil, že nestačí modlitba jednoho člověka, že modlit by se mělo mnoho lidí.

Na vzniku české verze má výrazný podíl současný provnciál minoritů otec Bogdan Sikora OFMConv. Časopis, vychází díky příspěvkům čtenářů, je zároveň věstníkem Rytířstva Nespokvrněné. Má rovněž svou internetovou verzi: http://immaculata.minorite.cz/index.php?m=1

Osobní nástroje