Čínská lidová republika

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Čínská lidová republika je přímořský stát ležící ve východní Asii. Je nejlidnatější (cca 1,339 miliard obyvatel) a čtvrtou nejrozlehlejší (cca 9,641 milionů km²) zemí světa a disponuje jadernými zbraněmi, což ji i přes určitou zaostalost předurčuje do pozice velmoci.

Země je od roku 1949 komunistickým státem, který je neblaze proslulý brutálním porušováním rozličných lidských práv. Stát i nadále pronásleduje a likviduje etnické menšiny, náboženské skupiny i politickou opozici. Na společnost velmi citelně působí dopady zločinné politiky jednoho dítěte.[1] V zemi též patrně dochází k vraždění režimu nepohodlných obyvatel za účelem rozprodeje jejich orgánů na transplantace.[2]

Obsah

Politické postavení Číny ve světě

Země patří mezi největší státy (4. místo za Ruskem, Kanadou a USA) a je v současnosti nejlidnatější zemí světa. Velikostí HDP patří do první desítky (8. místo). Země je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, má vlastní vesmírný program a disponuje velkou vojenskou silou. Ekonomickou vyspělostí, sociálními a lidskoprávními podmínkami je však řazena mezi rozvojové země. Je zároveň jen jednou ze dvou světových zemí, kde se udržel komunistický režim (spolu s ní Severní Korea)

Historie

Nejstarším územím historické Číny je oblast při středním toku Huang He, kde se již od 3. století př. Kr. rozvijela vyspěla starověká civilizace s vlastní duchovní a materiální kulturou. Potřeba chránit se před kočovnými nájezdníky přerostla až k vybudování tzv. Čínské zdi, která ji v budoucnu odřízla od okolního světa (zejména od Evropy, která se k mnoha technickým vymoženostem dostala až s několikasetletým zpožděním). Čína se narozdíl od mnoha ostatních asijských zemí nestala vazalem nebo kolonií jiného evropského státu, ale její vývoj se natolik zpomalil, že nejpozději v 19. století se stala hospodářsky závislou zemí.

Pokusy Sunjatesena na počátku 20. století přetvořit Čínu v moderní stát skončila fiaskem, protože se podařilo dosáhnout jen částečných úspěchů. Čínský císař, který roku 1912 byl nucen abdikovat, získal díky Japoncům jako jejich vazal vládu nad Mandžuskem. Po vyhnání Japonců v roce 1945 byl císař uvězněn a brzy došlo k občanské válce mezi prozápadními politiky (Čankajšek) a komunisty (Mao-Ce-Tung). Ve válce zvítězili komunisté, kteří vyhlásili roku 1949 Čínsko lidovou republiku. Stoupenci Čankajška uprchli na ostrov Taiwan, kde vyhlásili naopak Čínskou republiku, kterou doposud uznává jen několik málo států (ostatní včetně ČR jí pokládají za provincii Čínské lidové republiky).

Obyvatelstvo a lidská práva

Z Etnik jsou nejpočetnější Číňané (Han), kteří tvoří 93% obyvatel. Převládají zcela jasně v hustě zalidněných oblastech země. Nečínské národy, které se do těchto oblastí dostanou jsou téměř vždy asimilovány. Menšiny, které jsou velmi málo tolerovany, tvoří 7%. Dohromady tvoří menšinové obyvatelstvo kolem 100 miliónů obyvatel a žijí v příhraničních částech jihozápadu země.

Politika jednoho dítěte

Čína praktikuje tzv. politiku jednoho dítěte, která má zemi ochránit před „problémem supervysokého přirozeného přírůstku“. Propagační ideologickou kampaní za jednodětné rodiny i tvrdými protipopulačními administrativními opatřeními chce vláda docílit nízké porodnosti (v ideálním případě jedno dítě na rodinu), která má pomoci zemi k vyšímu hospodářskému růstu a zabránit přelidnění.

Politika jednoho dítěte je jednak naprosto neslučitelná s lidskými právy (ať už uvažujeme jejich křesťanské či feministické pojetí) a je provázena četnými zvěrstvy (jde především o odběry „nadbytečných“ dětí a obchodem s nimi,[3][4].[5][6][7] nucené sterilizace[8] a nucené potraty), jednak má velmi negativní dopad na strukturu čínské populace: urychluje její stárnutí a nemožnost mít více dětí inspiruje Číňany k cílenému potrácení děvčátek,[9] což vede k nedostatku žen. Dalším problémem jsou jen velmi obtížně zvladatelné problémy s výchovou jedináčků - ne nadarmo se mluví o "generaci malých císařů".

V roce 2015 Čína oficiálně oznámila a schválila změnu své politiky státní kontroly porodnosti na politiku dvou dětí.

Náboženský život

Náboženský život je do značné míry omezován a řízen vládou. Pokud jde o Katolickou církev, v padesátých letech vláda založila tzv. "národní církev", která je jí plně oddaná a k níž se hlásí cca polovina čínských katolíků. Apoštolským stolcem ji neuznává, nicméně občas ji z diplomatických důvodů toleruje. Křesťané jsou vyhazování z práce, ze škol[10] a vězněni...

Suroviny

ČLR má poměrně silnou surovinovou základnu. Nejvýznamnější je těžba nerostných surovin určených ke spotřebě v energetickém průmyslu. Mezi nimi dominuje těžba černého uhlí (1. místo na světě), následovaná těžbou ropy (5. místo na světě), železa a manganu.

Dalšími surovinami, které ČLR získává je wolfram, cín, molybden, olovo, bauxit a nikl. Velkou je také těžba uranu a nerudných surovin fosfátu. Nejvíce se těží ve východních oblastech Číny, zatímco nerostného bohatství v západní části země se kvůli špatné přístupnosti (především stoupající pohoří Himalájí) se využívá méně.

Ekonomika

Čína je příkladem země, která přešla z příkazově vedeného hospodářského systému k tržní ekonomice a to i přesto, že zemi nadále řídí komunistická strana. Dynamický rozvoj čínské ekonomiky od konce 80. let neustále stoupá (průměrný přírůstek HDP je nad 10%). Hospodářské reformy vzešly ze strukturálních změn podle jednotlivých sektorů průmyslu. Masivně se rozvinula energetika (těžba uhlí, jaderný program, vodní elektrárny). Čína, která díky tepelným elektrárnám se považuje za největšího znečišťovatele ovzduší přistoupila na postupné nahrazení tepelných elektráren přehradami. Jednou z nich je mohutný vodní přehradní systém Tři soutězky, který však zároveň zaplavil velmi cenné historické území s velkým množstvím ještě neobjevených artefaktů.

Ve zpracovatelské sféře převládá především strojírenství. Čína je díky levné pracovní síle využívána množstvím západních a japonských firem, které si zde zakládají své filiální podniky. Vysoká koncentrace továren je především kolem řek Chang Jiang, (Šanghaj, Nanking) a Perlové řeky (města Kanton, Hongkong). Význam tradičních průmyslových podniků na severovýchodě země značně poklesl, přičemž na pobřežní pás dnes připadá největší procento hospodářské produkce země a podílu na vývozu do zahraničí.

Zemědělství prodělalo za období od vzniku ČLR výrazný úpadek. Nyní dochází k jeho oživení. Těžiště produkce je rovněž na východě. Skladba plodin se mění podle přírodních podmínek od severu k jihu. Na severovýchodě se pěstuje především pšenice, proso a kukuřice, na jihu pak bavlna (chov bource morušového v oblasti Šanghaje), sója a rýže. Hojně se zde pěstuje také čaj, curková třtina a kaučuk. Východ Číny je také dominantní v chovu prasat a drůbeže. Spolu s nimi je však rozvinut i chov psů a koček, jejíž maso je určeno k dalšímu zpracování.

Čínská ekonomika má v současnosti velmi silné předpoklady pro další růst. Zahraniční kapitál v ní proto nachází velmi silného ekonomického spojence. Mnoho obyvatel však čsto protestuje proti zneužívání jejich pracovní síly a nedostatečnému finančnímu ohodnocení práce.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Mary Craig: Krvavé slzy (Čínská okupace Tibetu 1951-1991); DharmaGaia 1999; ISBN 80-85905-57-4 - kniha pojednávající o čínské okupaci Tibetu a brutálním porušování práv Tibeťanů

Poznámky a reference

  1. http://www.hlavnespravy.sk/rozhodnute-ceske-deti-sa-budu-v-skolach-ucit-na-zaklade-ideologie-gender/742962
  2. http://www.epochtimes.cz/2016022923142/Investigativni-zprava-Cinska-nemocnice-smrti-zrejme-stala-zivot-desetitisicu.html
  3. http://www.lifesitenews.com/news/human-trafficking-of-snatched-illegal-babies-reported-in-china
  4. http://prolife.cz/?a=4&id=1580
  5. http://www.lifenews.com/2011/06/17/wife-of-china-activist-against-forced-abortions-details-torture/
  6. http://www.postoy.sk/k_veci_cinske_zverstva_a_ludske_prava
  7. http://www.lifesitenews.com/news/photo-of-baby-aborted-in-china-at-9-months-in-forced-abortion-circulates-on
  8. http://www.lifesitenews.com/news/chinese-city-forces-all-women-of-child-bearing-age-to-be-fitted-with-iuds-o
  9. <Podle tradičního čínského pohledu je ženské potomstvo méněncenné už z toho důvodu, že o staré rodiče se stará synova rodina. Význam tohoto faktu je ještě podpořen skutečností, že drtivá většina obyvatel země nemá naději na důchodové zabezpečení umožňující byť jen trochu důstojný život, a proto je pro ně zplození mužského potomka existenční záležitostí.
  10. http://www.asianews.it/news-en/Shandong:-five-Christian-students-expelled-from-university-for-praying-in-private-36202.html
Osobní nástroje